Budva, smeštena na čarobnoj obali Jadranskog mora, jedna je od najpopularnijih...